Yayın Tarihi: 13.12.2023 15:28

2017-2018 Eğitim Öğretim yılında YÖK tarafından başlatılmış olan "Engelsiz Üniversite Ödülleri" 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında da "Engelsiz Üniversite Bayrak Ödülleri" ve "Engelsiz Üniversite Program Nişanı" olmak üzere 2 kategoride verilecektir. 

Engelsiz Üniversite Bayrakları 3 kategoride verilecektir:

1) Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)

Açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, ulusal ve uluslararası standartlar gözetilerek, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluk açısından belli bir düzeyde gayret gösteren üniversitelerimize Turuncu Bayrak verilecektir.

2) Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)

Engelli öğrencilerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçlerini sağlayan üniversitelerimizde yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere Yeşil Bayrak verilecektir.

3) Sosyo-Kültürel Faaliyetlerde Erişilebilirlik (Mavi Bayrak)

Engelli öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlerde erişimleri ve etkin katılımlarına yönelik alınmış olan tedbirleri ve hizmetleri desteklemek ve teşvik etmek üzere bu konuda belli bir düzeyde gayret eden üniversitelerimize Mavi Bayrak verilecektir.

Engelsiz Program Nişanı:

Programlarını farklı engelli gruplarına erişilebilir kılan üniversitelerin ilgili programlarına "Engelsiz Program Nişanı" verilecektir.

Başvuru Tarihleri: 02.01.2024-16.02.2024

Sonuç Açıklama: Mayıs 2024